השתלמויות בקמפוס היכל שלמה - המכללה האקדמית הרצוג
       

Font Size

Cpanel

חדשות

השתלמויות בקמפוס היכל שלמה

 
טבלת השתלמויות – לימודי תעודה – סדנאות – שבתון בקמפוס היכל שלמה תשע"ז לפי ימים
 

ish tavla 17