כתיבת עבודות - המכללה האקדמית הרצוג
       

Font Size

Cpanel

כתיבת עבודות


הדרכה בכתיבת עבודות:

 

חוברת הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית - מכללת הרצוג

הנחיות מקוצרות לכתיבת עבודה סמינריונית - מכללת הרצוג

הנחיות לכתיבת פרויקט חינוכי - מכללת הרצוג

חוברת הדרכה לכתיבת עבודה סמינריונית - האוניברסיטה הפתוחה

 
 
 


כללי כתיבת ביבליוגרפיה

 מדעי החברה (שיטת APA):

מדריך לרישום ביבליוגרפי - מאתר בית ברל

מכללת הרצוג

מדעי הרוח (שיטת MLA):

מכללת סמינר הקיבוצים 

מכללת כנרת