המכללה האקדמית הרצוג - המכללה האקדמית הרצוג
       

Font Size

Cpanel

מורה חוקר

 

קורס מורה חוקר את עבודתו

בהסכם אופק חדש ניתן מקום ייחודי למורים בעלי ותק וניסיון, אשר נמצאים כבר בדרגות הגבוהות מדרגה 6 ומעלה. מורים אלה מופנים להשתלמויות שבהן הם לא רק ילמדו תחומים חדשים, אלא גם יוכלו לתרום למערכת, לבית הספר שבו הם עובדים ולמערכת החינוך בכללה. ההתפתחות בדרגות אלה תהיה תוך כדי התבוננות אל עבודתו של המורה (רפלקציה), וניסיון לקדם ולצמוח מתוכה.

למורים אלה מוצעים שלושה קורסים, שבכל אחד מהם קיימים המרכיבים הנ"ל.

הקורס השני מבין השלושה הוא קורס 'מורה חוקר את עבודתו'. הקורס נלמד במשך שנתיים, בכל שנה 75 שעות, מתוכן 45 שעות פרונטליות, 15 שעות הדרכה ו-15 שעות לצורך כתיבה.

הקורס נלמד במתכונת של השתלמות אחר הצהריים (16:00 – 19:00), באחד עשר מפגשים פרונטליים. מתכונת הלמידה בקורס היא שילוב של לימוד פרונטלי עם התנסות סדנאית.

תוכן הקורס:

בקורס מורה חוקר את עבודתו ישתלמו המורים בתהליך כתיבת מחקר חינוכי: בחירת נושא שקשור ישירות לעבודתם בבית הספר, קריאת ספרות מקצועית שקשורה לנושא, כללי כתיבה אקדמית, ביצוע מחקר – סוגי מחקר שונים, כתיבה של רקע תיאורטי, כתיבה של תוצאות המחקר, אינטגרציה של הרקע העיוני עם תוצאות המחקר, ומסקנות יישומיות ככל האפשר בבית הספר.

התוצר שמהווה בסיס להערכת הלומדים בקורס: מחקר חינוכי: בחירת הנושא, כתיבת הרקע התיאורטי, ביצוע המחקר וכתיבתו, מסקנות ודרכים ליישומן בבית הספר.

 

 טבלת השתלמויות – לימודי תעודה – סדנאות – שבתון תשע"ז לפי ימים

 

טופס הרשמה
.