צוות הרשות - המכללה האקדמית הרצוג
       

Font Size

Cpanel

צוות הרשות

צוות רשות המחקר

ד"ר עמוס גאולה - ראש רשות המחקר
שרה לנדמן - מזכירת הרשות
הילה כהן - מחשוב


חברי ועדת ההיגוי

הרב ד"ר יהודה ברנדס - ראש המכללה
ד"ר עזרא קהלני - רקטור המכללה
ד"ר עמוס גאולה - ראש רשות המחקר
זוהר כהן - מנכ"ל המכללה
יהושע הרלינג - סמנכ"ל המכללה
ד"ר עוזי פוקס - ראש החוג לתשב"ע