למידה מקוונת - המכללה האקדמית הרצוג
       

Font Size

Cpanel

קורסים מקוונים

lemida mekuvenet2 

קורסים מקוונים

לשנה"ל תשע"ח

 רשימת הקורסים המקוונים - תואר ראשון  / רשימת הקורסים המקוונים  - תואר שני

 

מרכזת קורסים מקוונים בתואר ראשון:

שושי ריפקין:   shoshyr@herzog.ac.il  ימים א'-ה'   02-9937348 (קמפוס אלון שבות)


מרכזת קורסים מקוונים בתואר שני:

          ברכה וילנסקי:  brachav@herzog.ac.il  ימים א'- ה'  02-5889006 (קמפוס היכל שלמה)

                                                          

 

 

כחלק ממערך הקורסים במכללה אנו מעמידים לרשות הסטודנטים מגוון של קורסים מקוונים כדי לאפשר למידה מרחוק. חלק מהקורסים מיועדים לתלמידים הסדירים, וחלקם ללומדים לתעודת הוראה והרחבת הסמכה, למשתלמים וללומדים תורה לשמה.

הלמידה מתבצעת מרחוק באמצעות רשת האינטרנט. יחידות הלימוד, מקורות לעיון, מטלות יחידות הקורס, קישור לאתרים בנושא ועוד, מופיעים באתר הקורס. על התלמיד להעביר את התשובות למטלות באופן סדיר באמצעות מנגנון הגשת המטלות שבאתר הקורס. על הנרשמים להיות בעלי יכולת נגישות לאינטרנט, דואר אלקטרוני, ובעלי מיומנות וידע בשימוש ברשת ובכלי האינטרנט.

בסוף הקורס יתקיים מבחן בכתב במכללה לפי התאריכים המופיעים בלוח המבחנים.

שימו לב! מבחני הקורסים המקוונים אינם מתקיימים בימי הלימוד ומתקיימים בדרך כלל בימי רביעי.


תנאי קבלה

על הלומד להיות בעל ידע ומיומנות שימוש במעבד תמלילים Word, גלישה וחיפוש באינטרנט, דואר אלקטרוני והשתתפות פעילה ב'פורום'.

על הלומד להיות בעל מחשב (או יכולת גישה אינטנסיבית למחשב) ואפשרות גלישה ברשת האינטרנט.

מספר המשתתפים בחלק מהקורסים מוגבל.

חובות הלומד

כל משתתף חייב ללמוד בעיון את יחידות הקורס, להגיש מטלות בזמן, להיות פעיל ב'פורום' ולעמוד במבחן סיום שיתקיים בקמפוס המכללה. (מבחני הקורסים של התואר השני מתקיימים בקמפוס התואר השני - גם אם לומדים בהם תלמידי התואר הראשון). 

איחור בהגשת המטלות לפי לוח הזמנים שקובע מרצה הקורס, כמוהו כחוסר נוכחות, העלול להביא לגריעה מהקורס, בהתאם להנחיות המכללה.

כל סטודנט חייב בציון עובר גם במטלות וגם במבחן והציון ייקבע על פי שניהם.

הקורסים המקוונים נחשבים לקורסי המכללה לכל דבר ועניין, וחלים עליהם כל תקנות המכללה הכתובות בתקנון.

הגבלות

  • תלמיד לא יוכל ללמוד בקורסים המקוונים יותר מ 3 ש"ש בסמסטר אחד.
  • תלמיד לא יוכל ללמוד בקורסים המקוונים, יותר מ 6 ש"ש מאותו חוג במשך כל התואר.
  • תלמידי החוג לתושב"ע יוכלו לצבור עד 4 ש"ש בקורסים מקוונים במסגרת חובות החוג.
    (סטודנטים שצוברים פחות מ 10 ש"ש על לימודי הגמרא וההלכה בישיבה או במדרשה יוכלו ללמוד קורסים מקוונים בהיקף 6 ש"ש)