מאמרי מגדים - המכללה האקדמית הרצוג
       

Font Size

Cpanel
 • פיתוח מקצועי ( 59 )
   
 • סטודנטים ( 5 )
   
 • למידה מקוונת ( 10 )
   
 • תואר שני ( 10 )
 • תואר ראשון ( 20 )
  • תואר ראשון אזרחות ( 2 )
  • תואר ראשון חינוך ( 4 )

   מטרת החוג לחינוך והוראה היא לתרום להבנה ולהעמקה של ההיבטים הפילוסופיים והערכיים של מקצוע ההוראה בכלל ובזיקה למקצועות היהדות בפרט, ולהעניק ל'פרח ההוראה' את ההכשרה המקצועית והמעשית הנדרשת לעבודתו.

    

    

   החוג מפגיש את התלמיד עם גישות פילוסופיות, פסיכולוגיות, דידקטיות וסוציולוגיות בתחומי החינוך וההוראה לשם הכרת צורכי התלמידים, צורכי המורים ומבנה המסגרות החינוכיות השונות. נוסף לרובד כללי זה, מציע החוג לחינוך והוראה עיסוק ספציפי בסוגיות החינוך לאור מקורות היהדות ומחשבת החכמים, וכן התמודדות ספציפית בהוראת תוכני היהדות באמצעות הכלים המודרניים בבחינת 'יין ישן בקנקן חדש'.

    

    

   תכנית הלימודים בנויה על פי סולם הייררכי אשר בבסיסו עומדים המבואות התאורטיים של מדעי העזר הקשורים בחינוך, ובהמשכו התמחות בתהליכים קוגניטיביים ובדידקטיקה של המקצועות השונים. נדבך נוסף כולל אמצעים חיוניים המבססים את הידע ואת המיומנות של 'פרח ההוראה'. בשלב ההתמחות נלמדים קורסי הדידקטיקה והמתודולוגיה הקשורים במקצועות היהדות. התלמידים מלווים את לימודיהם בהתנסות מעשית ובפרויקט חינוכי מודרך, ומסיימים בעבודה סמינריונית התורמת לביסוס הניסיון המעשי ולהבנת התהליכים ההוראתיים.

    

   תקוותנו שהבוגרים יתרמו תרומה משמעותית למערכת החינוך בישראל בבואם להורות כמורים מן המניין.

    

    

  • תואר ראשון חינוך מיוחד ( 6 )
    
  • תואר ראשון לימודי ארץ ישראל ( 6 )

   לימודי ארץ ישראל נושאים אופי אינטגרטיבי, שבו ארץ ישראל היא הציר המלכד תכנים שונים, שיטות ומיומנויות השאובים מדיסציפלינות שונות. החוג מחייב לימודי יסוד בתחומי הגאולוגיה, הגאוגרפיה הפיזית והחי והצומח של ארץ ישראל. עם זאת מוקד העיון ומרבית השיעורים בחוג מוקדשים להיסטוריה של ארץ ישראל, תוך הדגשת תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל בכל התקופות.

    

    

   יושם דגש על הקשר שבין הגאוגרפיה, ההיסטוריה, הארכאולוגיה והמקורות, על מנת להשריש את הקשר שבין עם ישראל לארצו על בסיס דיסציפלינה מדעית הכוללת שימוש בכל הכלים הארכאולוגיים והמחקריים שפותחו על ידי חוקרי ארץ ישראל לדורותיהם.

    

   לימודי ארץ ישראל כוללים עיון במקורות חיצוניים וכמובן גם לימוד מקורות ישראל בתחום גבולות ארץ ישראל במקרא, בהלכה ובאגדה.

    

    

   מקום חשוב בלימודי החוג תופסים הקורסים הרגיונליים. בקורסים הללו לומדים התלמידים להכיר מקרוב אזור שלם בארץ, על כל היבטיו, בשילוב של עיון תאורטי וסיור בשטח. האזורים שבהם מתמקדים הקורסים הללו משתנים מדי שנה.

    

    

   תשומת לב מיוחדת מוקדשת להיבט המתודי והדידקטי במטרה להכשיר מורים לידיעת הארץ, בעלי אופק רחב ויכולת להעביר את המידע ולא פחות מכך את רוח הדברים.

    

   החוג כולל תכנית סיורים מפורטת, בה באים לידי ביטוי מטרות הלימוד בחוג והדגשיו השונים.

    

  • תואר ראשון לשון ( 3 )

   מטרת החוג היא להקנות לתלמיד ידיעות מעמיקות בלשון העברית - על תקופותיה ועל טיפוסיה השונים - על פי כלים בלשניים מודרניים, וזאת תוך זיקה ללשונות הקרובות אליה ק?רבת-מוצא. כמו כן מעוניינים אנו שהתלמיד ישלוט במקורות הקדומים של הלשון העברית וי?דע להתמודד עם מחקרים מודרניים העוסקים בה.

    

    

   מטרות נוספות הן להקנות לתלמידינו דרכי חשיבה מדעית בלשון העברית ולפרוס בפניהם את המבנה שלה ואת התהליכים שהתרחשו בה - והמתרחשים בה כיום - ובתוכם, החיזיון שאין שני לו בתולדות העמים ולשונותיהם: נס יצירת שפה חדשה תוך החייאתה של לשון עתיקה.

    

   הלימודים בחוג ערוכים בשני צירים - ציר תחומי וציר היסטורי. האחד, על פי פרקיה העיקריים של תורת הלשון: תורת ההגה (עיצורים ותנועות), תורת הצורות (פועל, שם וכינויים), תורת התחביר וסמנטיקה (משמעות); והשני על פי רבדיה העיקריים של הלשון: לשון המקרא, לשון חז'ל, לשון ימי הביניים ועברית העת החדשה.

    

    

   כמו כן ייכללו בתכנית הלימודים שיעורים אלו: תולדות הלשון העברית, ארמית לניביה, כתובות עבריות, מסורות לשון, טעמים, מסורה ועוד.

    

    

   תקוותנו היא שהתלמיד ילמד לאהוב את הלשון העברית, יתמחה בה וי?דע להנחילה לתלמידיו ?ל?ה?א?ה?יב?? עליהם.

    

  • תואר ראשון מדעי הטבע ( 4 )

   החוג למדעי הטבע  

    

   החוג למדעי הטבע מפגיש את הסטודנט עם המקצועות הבאים ברמת לימוד אקדמית: כימיה, פיזיקה, מתמטיקה ובעיקר ביולוגיה. בתחום הביולוגיה הושם דגש מיוחד על בוטניקה, זואולוגיה, אקולוגיה, ביולוגיה של התא, ביולוגיה מולקולארית, גנטיקה והנדסה גנטית. מטרת החוג היא הקניית ידע אקדמי בנושאי ההתמחות המאפשר לסטודנט הן להכשיר את עצמו להוראה והן לרכוש את הנדרש לקראת לימודים מתקדמים יותר במוסדות להשכלה גבוהה בתחום הביולוגיה.

   בוגרי החוג משתלבים במערכת החינוך העל-יסודית כמורים למדע ולטכנולוגיה. בוגרים מצטיינים מתקבלים לעבודה בחטיבה העליונה, להוראת הביולוגיה לקראת מבחני בגרות.

   בין הקורסים הנלמדים: חשמל ומגנטיות, ביוכימיה, פיזיולוגיה של דם ונשימה, מבוא לגיאולוגיה, אקולוגיה של הצומח, מיקרוביולוגיה, הנדסה גנטית ועוד.

   ראש החוג: ד"ר יעל אוסטר

    

    

   תוכנית החוג

    

   רשימת קורסים - גברים

   רשימת קורסים - נשים

    

   ראש החוג: ד"ר יעל אוסטר oster.yael10@gmail.com

    

    

    

  • תואר ראשון מחשבת ישראל ( 3 )

   לחוג למחשבת ישראל שתי מטרות מרכזיות:

   • לימוד ועיון בספרות המחשבה היהודית לדורותיה
   • עידוד הלומד לעצב את אמונותיו והשקפותיו, ולהתמודד עם אתגרים של זמננו בתחום זה.

   תכנית הלימודים בחוג שואפת להעמיד בפני הלומד מפה מסודרת של ההגות היהודית לדורותיה, תוך בחינת מקורותיה וזיקתה אל ההגות הכללית. מבנה התכנית מבוסס על הכרת התקופות והזרמים במחשבת ישראל תוך הדגשת ההמשכיות בצד החידוש המתמיד.

    

   בנוסף לרכישת ידע מקיף בתחומי ההגות היהודית יעמיק הלומד בלימוד אינטנסיבי על הוגים מסוימים ובסוגיות מרכזיות על פי בחירתו, וירכוש כלים ללימוד עצמי.

        
  • תואר ראשון מתמטיקה והוראת מדעי המחשב ( 3 )
    
  • תואר ראשון מתמטיקה ( 4 )
    
  • תואר ראשון ספרות ( 3 )


   מכללת הרצוג החלה להקים את החוג לספרות, והתכניות הוגשו לאישור משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה. אנו צופים שנקבל את אישור המועצה להשכלה גבוהה במהלך שנת הלימודים הקרובה. בתכנית הלימודים לשנת תשס''ד מוצעים קורסים בספרות וקורסים נוספים שיוכלו להיחשב בעתיד כחלק מלימודי החוג.
   מטרת החוג לספרות היא להביא את תלמידיו להכרה והתמצאות בספרות העברית לדורותיה ובספרות הכללית, לטפח את יכולתם להתמודד כקוראים עצמאיים עם טקסטים ספרותיים מסוגים שונים, ולהקנות להם כלים להבנה, לניתוח ולפרשנות. הספרות מהווה חלק מן המסורת התרבותית, ומשקפת ערכים אנושיים ומוסריים, הן ברובד החברתי-לאומי, והן ברובד האישי הפרטי. הספרות מזמנת לקוראיה חוויות העשויות לפתח את הרגישות האנושית ואת הרגישות האסתטית. לימודי הספרות במסגרת החוג עשויים לפתח את יכולת ההתמודדות עם ערכי מוסר, תרבות וחברה המשוקעים ביצירות שונות, מתוך השקפת עולם יהודית.
   החוג יכשיר מורים בעלי רקע תורני להוראת הספרות העברית והכללית במערכת החינוך לגווניה השונים, ויקנה להם את הכלים הדידקטיים הנדרשים לכך. הספרות יכולה לשמש מנוף חינוכי בעל עצמה, ותלמידי החוג יוכלו לנצלו במלאכת ההוראה בעתיד.
   לימודי החוג יכללו ארבעה מדורים:

   • הספרות העברית החדשה;
   •  הפיוט ושירת ימי הביניים;
   • המדרש;
   • הספרות הכללית.

   כמו כן תתקיים סדנה לכתיבה יוצרת.

  • תואר ראשון תושב"ע ( 6 )

   החוג לתורה שבעל פה מציע מגוון שיעורים שמטרתם להשלים את ההשכלה התורנית של תלמיד, אשר קיבל הכשרה בתורה שבעל פה במסלול ישיבתי. השיעורים בחוג יתמקדו בשלושה תחומים:

   •  העמקה בתחומי לימוד שאינם מודגשים בלימוד במסגרת ישיבות. מטרת השיעורים בקבוצה זו היא להתעמק במקצועות ובכלים אשר ערכם רב בהרחבת האופקים של הלומד ובהקניית ידע ומיומנויות, והעשויים להעמיק את לימודו ולהשתית אותו על יסודות איתנים. שיעורים אלה יעסקו בתחומים: מדרש הלכה ומדרש אגדה, משנה ותוספתא, תלמוד ירושלמי, מחשבת חז"ל, פרשנות התלמוד לדורותיה, דרכי הפסיקה ועוד.
   • הלכה ואקטואליה. שיעורים אלה יעסקו בשאלות מעשיות של הלכה בעידן המודרני: הלכה ורפואה, הלכה וטכנולוגיה, ענייני כשרות המזון ועוד.
   • לימודי עזר. שיעורים אלה מבהירים את הרקע ההיסטורי, הגאוגרפי והחברתי של חיבורי התורה שבעל פה.

  • תואר ראשון תקשורת ( 4 )
    
  • תואר ראשון נתיבי הלימוד ( 1 )
    
  • תואר ראשון תנ"ך ( 10 )


   החוג לתנ''ך מציע ללומדים מגוון שיעורים העוסקים בספרים שונים במקרא ובק?שת של תחומים קרובים למקרא.

    

   במרכזם של כמחצית מן הקורסים עומד ספר מספרי המקרא (מובן שהספר הנלמד משפיע על אופי הלימוד: לא הרי לימוד פרשה הלכתית מן התורה כלימוד פרשה סיפורית, ולא זה וזה כלימוד השירה שבמקרא או כלימוד ספרות החכמה). שאר השיעורים עוסקים בנושאים משיקים למקרא וללימודו: ספרות ההלכה וספרי מחשבת ישראל הצומחים ועולים מן המקרא והקשורים בו, המדרשים כפרשנות למקרא, תרגומי המקרא, פרשני המקרא לדורותיהם, לשון המקרא ודקדוק הלשון הנבנה על יסוד המסורה וטעמי המקרא, הספרים החיצוניים, גאוגרפיה מקראית, ארכאולוגיה ותולדות ישראל בתקופת המקרא.

    

    

   חלק מן הקורסים מוגדרים כסמינריונים. מספר המשתתפים בסמינריון מוגבל במטרה לאפשר השתתפות פעילה של הלומדים. על הלומדים יוטלו משימות של קריאה והכנה ממפגש למפגש, ומדי פעם י?רצה אחד מהם בפני הקבוצה על עניין הקשור לנושא הסמינריון. הלומד יוכל להכין עבודת רפרט או עבודה סמינריונית בהדרכת מורה הקורס.בתכנית הלימודים כלולים מלבד הקורסים גם מבחני בקיאות בנביאים ראשונים ובספר דברי הימים, וכן עבודות שאלון במגוון נושאים


   לפרוט על מבחני הבקיאות ועבודות השאלון 

    

    

   הלומד - המעצב את תכנית לימודיו - טוב יעשה אם יבחר לעצמו תכנית מאוזנת ומגוונת, שיש בה עיסוק בחלקיו השונים של המקרא, וגם מן הנושאים הנושקים למקרא לא יניח ידו.

    

   תכנית החוג לתנ''ך

    

   תכנית הלימודים היא בהיקף של 24 ש''ש. התכנית נחלקת לארבע חטיבות של שיעורים וחטיבה נוספת של עבודות. יש להוסיף לחטיבות הללו עבודות סיכום ומבחן על קטע שלא נלמד (אנסין), כפי שיפורט להלן:

    

   א. שיעורים מודרכים

    

   1.     לימודי בקיאות - 2 ש''ש

    

           (1 ש''ש במסגרת לימודי ההשלמה) - ש''ש

    

   2.     4 שיעורים מודרכים בתנ''ך (סוגיות הלכתיות בתורה,

    

           ספרי הנבואה, הסיפור המקראי, ספרות המזמור והחכמה) - ש''ש

    

   ב. שיעורי מבוא

    

   1.     לשון המקרא (1 ש''ש במסגרת לימודי ההשלמה)

    

   2.     מבוא למקרא ולפרשניו - 2 ש''ש

    

   3.     הדרכה ביבליוגרפית -1 ש''ש

    

   ג. שיעורים רגילים

    

   1.     שיעור במסגרת הישיבה (בשנה א') -2 ש''ש

    

   2.     4 שיעורים רגילים - 8 ש''ש

    

   3.     סיורי 'ארץ מקרא' - 2 ש''ש

    

   ד. סמינריונים

    

   סמינריון שנתי -2 ש''ש

    

   ה. עבודות שאלון

    

   עבודות שאלון בהיקף של -2 ש''ש

    

    

   סך הכול  24 ש''ש

    

    

   עבודה סמינריונית (או עבודת רפרט)

    

   מבחן על קטע שלא נלמד (אנסין)

    

   תכנית הלימודים בתנ''ך לפי שנות הלימוד

    

   שנה א'

    

   1.     שיעור מודרך - הסיפור המקראי -1 ש''ש

    

   2.     שיעור מודרך - ספרי הנבואה -1 ש''ש

    

   3.     שיעור רגיל (בישיבה) -2 ש''ש

    

   4.     לימודי בקיאות בהיקף של -1 ש''ש

    

   5.     לשון המקרא (שיעור מבוא)               

    

           (1 ש''ש במסגרת לימודי ההשלמה)         

    

   6.     מבחן על קטע שלא נלמד (אנסין)סך הכול - 5 ש''ש

    

   שנה ב'

    

   1.     שיעור מודרך - סוגיות הלכתיות בתורה -1 ש''ש

    

   2.     שיעור מודרך - ספרות המזמור והחכמה - 1 ש''ש

    

   3.     מבוא למקרא ולפרשניו -2 ש''ש

    

   4.     עבודות שאלון בהיקף של -1 ש''ש

    

   5.     הדרכה ביבליוגרפית -1 ש''ש

    

   6.     לימודי בקיאות בהיקף של 1 ש''ש

    

           (במסגרת לימודי ההשלמה) 

           סך הכול   6 ש''ש

    

   7.     מבחן על קטע שלא נלמד (אנסין)

    

   שנה ג'

    

   1-2.  שני שיעורים רגילים  - 4 ש''ש

    

   3.     עבודות שאלון בהיקף של -1 ש''ש

    

          סך הכול5 ש''ש

    

   שנה ד'

    

   1-2.  שני שיעורים רגילים - 4 ש''ש

    

   3.     שיעור סמינריוני - 2 ש''ש

    

   4.     סיורי 'ארץ מקרא' - 2 ש''ש

    

           סך הכול8 ש''ש

    

   5.     עבודה סמינריונית או רפרט

    

          

           סך הכול24 ש''ש

    

   הערות והבהרות

    

   1.   ייעוץ ושיבוץ: ד''ר יוסף עופר - ראש החוג, וד''ר יהונתן יעקבס - מר?כז החוג, יסייעו לתלמידים בייעוץ אישי, במיוחד לתלמידי השנים ג'-ד' ולתלמידים בעלי תכנית לימודים מיוחדת (כגון תלמידי חוץ). בעת הייעוץ תיבדק התאמתה של תכנית הלימודים שהתלמיד בנה לדרישות החוג.

    

   2.   מבחני הבקיאות  - במסגרת החוג לתנ''ך נדרש התלמיד להיבחן בשלושה מבחני בקיאות בנביאים ראשונים ובדברי הימים: יהושע-שופטים, שמואל ודה''א, מלכים ודה''ב. חובה להסתייע בדפי הנחיה לקראת המבחנים המצויים במשרד המכללה. מבחני הבקיאות יתקיימו במועדים קבועים מספר פעמים בשנה. תלמידים סדירים ותלמידי חוץ (לא כולל הלומדים לתואר B.Ed.) יזכו להטבה של 5 נקודות על כל מבחן שיסיימו בשנה א', וכן על סיום המבחן השלישי בשנה ב'. חובה לעיין בדף ההנחיות לפני המבחן. ציון עובר במבחן בקיאות הוא 65.

    

   3.  מבחן על קטע שלא נלמד (אנסין): משרד החינוך מקיים מדי שנה מבחן על קטע שלא נלמד בתנ''ך במכונים התורניים. התלמידים ייבחנו בשנה ב'. הצלחה במבחן זה היא תנאי לקבלת תעודת הוראה. ציון עובר הוא 75.

    

   כל תלמיד חייב לגשת בשנת הלימודים הראשונה למבחן מגן פנימי על קטע שלא נלמד (אנסין) בטרם ייגש למבחן החיצוני.

    

   שיעורי הכנה מיוחדים יתקיימו לתלמידים שהתקשו במבחן המגן. תלמיד שלא ניגש למבחן המגן או שלא קיבל בו מינימום ציון 70 לא יהיה רשאי לגשת למבחן החיצוני.

    

   4.   עבודות שאלון: לבחירת התלמידים 27 עבודות (ראה פירוט להלן). כל תלמיד חייב להגיש עבודות בהיקף של 2 ש''ש, עבודה אחת לפחות מכל אחד מן הנושאים הבאים: תורה, נביאים אחרונים או כתובים, פרשנות המקרא. התלמיד ישלים את מחצית העבודות לפחות בשנה ב', ואת העבודות כולן בסוף שנה ג'. ציון עובר בעבודת שאלון הוא 75.

    

   5.   שיעורים מתקדמים: כל תלמיד חייב להשתתף בשנים ג'-ד' בחמישה שיעורים, ובהם סמינריון אחד לפחות, ביניהם יהיה שיעור אחד לפחות מכל אחד מן הנושאים הבאים:

    

   א.   סוגיה הלכתית בתורה או הסיפור המקראי.

    

   ב.   נביאים אחרונים או כתובים.

   ג.    תחומים משיקים ומקצועות עזר (פרשנות, מדרשים, מחשבת המקרא, תרגומים, לשון, מסורה, כרונולוגיה, ראליה).

    

  • תואר ראשון אנגלית ( 4 )
    
  • תואר ראשון גיאוגרפיה ( 3 )
    
  • תואר ראשון הסטוריה ( 3 )
    
 • עבודה מעשית ( 38 )
 • תוכניות מיוחדות ( 6 )
   
 • סגל ( 6 )
 • ענן ( 1 )
   
 • מידעונים ( 2 )
   
 • סיורים ( 9 )
   
 • הדרכה ומידע ( 12 )
  הדרכה ומידע
 • אודות המכללה ( 9 )

  מידע כללי אודות המכללה וכיצד ללמוד בה

 • הרשמה ושכר לימוד ( 13 )

  טפסים נהלים וכל הקשור להרשמה

 • ספריות ( 35 )

  ספריית מכללת יעקב הרצוג

   

  מערכת הספריות

   

  ספריית המכללה עתירת משאבים וכותרים ומשקפת נאמנה את העובדה כי ספריית מכללת הרצוג ליד ישיבת הר עציון מהווה מרכז משאבים חינוכי ללימודים גבוהים. ספריית המכללה כוללת מספר אגפים:  הספרייה התורנית, הספרייה הפדגוגית, המרכזייה הפדגוגית וכתת הדרכה.  אגפיה השונים של המכללה שוכנים במבנה בן 1000 מ"ר. הרחבה נוספת של 1000 מ"ר עומדת להתבצע.

   

  הספרייה עשירה וייחודית וכוללת כ-90000 כותרים. הספרייה נמצאת בתהליך מתמיד של גידול, ארגון והתחדשות, תוך התאמה להתפתחות המכללה ולתכניותיה. בחמש השנים האחרונות, גדל מספר הכותרים הכולל ביותר מ-25000. צוות ספרנים מיומן  עומד לרשות המשתמשים בשעות עבודה רבות. מספר רב של משתמשים  לצורכי מחקר פוקד את הספרייה ומעיד על רמתה הגבוהה.

   

  הספרייה התורנית

   

  הספרייה התורנית הרחבה של ישיבת הר עציון צמודה לספריית המכללה ומשרתת את תלמידי הישיבה, תלמידי המכללה, משתלמים מכל רחבי הארץ ומורים ממוסדות החינוך בגוש עציון והסביבה.

   

  הספרייה התורנית כוללת אוספים  במקצועות היהדות, ובהם אוספים  נדירים וייחודיים (אוסף תמר וספריית אמסטרדם). בספרייה כאלפיים ספרים עתיקים (ובהם דפוסים ראשונים נדירים מן המאה ה-16), וכן מיקרופילמים ופקסמיליות של כתבי-יד עתיקים ודפוסים ראשונים. בולטים במיוחד הספרים באוסף ספרי השו"ת, כתבי עת, ספרי זיכרון וספרי יובל.

   

  בספרייה כ-45,000 כותרים.

   

   

   

  הספרייה הפדגוגית

   

  הספרייה הפדגוגית מהווה השלמה לספרייה התורנית מבחינה מחקרית ומבחינת היצע הנושאים. הספרייה מציעה בצד הנושאים הדיסציפלינריים העיקריים של מדעי היהדות (תנ"ך, תורה שבעל פה, מחשבת ישראל, לשון עברית, לימודי ארץ ישראל) אף נושאים דיספלינריים נוספים כדוגמת:  היסטוריה, גאוגרפיה, ספרות, פסיכולוגיה ,חינוך ועוד.  מטרת הספרייה היא להעמיד לרשות הסטודנט להוראה ספרים בנושאים שהוא מכשיר עצמו בהם, וכן להעניק העשרה מגוונת בנושאים קרובים.

   

  בספרייה הפדגוגית כ-26,000 כותרים.

   

   

   

   

   

  המרכזייה הפדגוגית

   

  המרכזייה ייחודית מבחינת היקף ואיכות החומר ביהדות. המרכזייה כוללת אוסף מגוון ממוקד של חומרים בנושאי יהדות מגוונים המעובדים להוראה. החומר כולל מאמרים, מערכי שיעור, מדריכים למורה, חומר הדרכה ועוד. החומר מיועד לעיון ולעבודה במקום. עם זאת הוחל בביצוע תכנית לשילוב המרכזייה הפדגוגית ברשת האינטרנט, כך שיתאפשר שימוש בחומרים השונים מכל מקום בעולם, בארץ ובתפוצה היהודית.

   

  כהשלמה לחומר המעובד קיימת מחלקה אור-קולית הכוללת קלטות וידאו ואודיו, לומדות מחשב, שקופיות ושקפים. לצדם מצויים מכשירי ההפעלה המתאימים.

   

  במרכזייה הפדגוגית כ-18,000 כותרים.

   

   

 • תבונות ( 4 )
  מאמרי תבונות
 • חדשות ( 0 )
 • ימי עיון ( 3 )

  ימי עיון

 • רשות המחקר ( 20 )
   
 • קטגוריה חדשה ( 3 )
   
 • ניוזלטר ( 13 )
   
 • הסבת אקדמאים והרחבת הסמכה ( 2 )
 • שיווק ( 3 )
 • ספריות - טפסים ( 7 )
   
 • ידידי מכללת הרצוג ( 11 )
   
 • חדשות פלזמה ( 0 )
   
 • אקטון ( 8 )
   
 • אקטון תחתון ( 8 )