קמפוס ירושלים - המכללה האקדמית הרצוג
       

Font Size

Cpanel

ספריית המכללה - קמפוס היכל שלמה

אוסף הספרייה מותאם לחזון "היכל שלמה" להוות מרכז מחקר ויצירה של תרבות יהודית וציונות דתית. 
הספרייה מאפשרת מרחב למידה מתקדם המושתת על ספרות מחקרית עכשווית, מאגרי מידע מקיפים מתאימים לנושאי המחקר והלימוד בתואר השני.

הספרייה מנוייה על מאגרי מידע שונים בתחומי היהדות , חינוך ותחומים נוספים הנלמדים במכללה. לסגל המכללה והסטודנטים הרשאה לגישה למאגרים המקוונים גם מחוץ למכללה.

הספריה מסודרת בשיטת המדף הפתוח, וממויינת לפי שיטות המיון העשרוני של דיואי וגרשום שלום. 

גישה לחומרים דיגיטליים מ קטלוג הספריה, ובהם עבודות גמר של הסטודנטים, חומרים פדגוגיים שונים וכן לספרים מקוונים עליהם מנוייה הספריה.

הספרייה פתוחה לקהל הרחב לעיון ויעץ.

שעות פתיחה

קמפוס היכל שלמה  02-5320908

ימים א', ג',ד',ה'  19:00-8:30
יום ב'                18:00-8:30
יום  ו'                11:00-8:00


קמפוס הלל   02-5679535

יום ג'   13:00-9:30

לשינויים בשעות הפתיחה בחופשות ובימים מיוחדים  לחצו כאן.