התמחות וכניסה להוראה - המכללה האקדמית הרצוג
       

Font Size

Cpanel

היחידה להתמחות וכניסה להוראה

   

יחידת ההתמחות וכניסה להוראה במכללת הרצוג נועדה לתת מענה למורים מתחילים בשלב הכניסה למערכת החינוך. שלב הכניסה למקצוע ההוראה כולל את שנת ההתמחות ואת שנת ההוראה הראשונה שלאחריה.

 

שנת ההתמחות (סטאז') - השנה הראשונה בה מלמד עובד ההוראה במערכת . בשנה זו משתתף המתמחה בסדנת הסטאז' ומלווה על ידי מורה חונך.

קורס 'מורה חדש' - השנה הראשונה שלאחר ההתמחות (סטאז'). בשנה זו משתתף עובד ההוראה בהשתלמות וזכאי למורה מלווה לשם קבלת קביעות במערכת החינוך.
 
 
 
במהלך שנת ההתמחות והשנה שלאחריה, משתלבים המתמחה והמורה החדש בעבודת הוראה בפועל בשכר, לצד תהליכי תמיכה והערכה מקצועיים ומובנים.
 

 

 אנו ממליצים להיכנס ולהכיר את אתר אגף התמחות וכניסה להוראה של משרד החינוך, המאגד את כל התכנים והטפסים שיסייעו לך במהלך שנת ההתמחות.

 

 

 ליצירת קשר

אשל סרן (מזכירת ההתמחות)
 073-2179916
 
 
 
שרית שוסהיים  sarits@herzog.ac.il
אלי ביטון          elibiton5@gmail.com