אגדת בראשית - המכללה האקדמית הרצוג
       

Font Size

Cpanel

אגדת בראשית

אגדת בראשית

 

מבוא ומהדורה ביקורתית

עזרא קהלני

 

מדרש אגדת בראשית הוא מדרש ייחודי במבנהו (היחידי בו פרשה מחולקת לשלושה פרקים: תורה נביאים וכתובים), בלשונו ובתכניו. המחקר מעלה כי חיבור זה נכתב ככל הנראה בדרום איטליה במאה התשיעית או העשירית.

המדרש נחקר על ידי ד"ר עזרא קהלני בעבודת דוקטור שכתב בהנחיית פרופ' אביגדור שנאן.

החיבור כולל מבוא ומהדורה מדעית של המדרש.

[הסינופסיס ייפתח לשימוש בקרוב]

הכנת המהדורה, במסגרת רשות המחקר של מכללת הרצוג, כוללת סנופסיס מלא של כל כתבי היד (שכבר מוכן כולו ויפורסם באתר רשות המחקר של המכללה)ואפראט מדעי של חילופי הנוסח הנבנה כעת בסיוע צוות עוזרי המחקר של הפרויקט: ענת רייזל, יינון לייטר ופרידה נובוגרוצקי. המהדורה תכלול גם מדור מקורות ומקבילות ופירוש נחוץ.

המבוא נכתב על ידי ד"ר קהלני על בסיס עבודת הדוקטור שלו הבוחנת אספקטים שונים של המדרש (מבנהו המיוחד, ענפי הנוסח, פולמוס אנטי נוצרי וכיו"ב) ויצורפו לו שני פרקים מקצועיים נוספים: פרק על ענייני לשון מאת מיכאל ריז'יק, ופרק על הקשר תרבותי היסטורי מאת עמוס גאולה.

הכנת החיבור מלווה בוועדה אקדמית הכוללת את פרופ' אביגדור שנאן, פרופ' מרק ברגמן (מארה"ב) ופרופ' מיכאל ריז'יק.