קרנות בארץ - המכללה האקדמית הרצוג
       

Font Size

Cpanel

קרנות בארץ

קרנות בארץ

לקרנות בארץ לחץ כאן

שם הקרן

שם המלגה

תחום

מי זכאי להגיש

מועד הגשה

  משרד החינוך       מענק לדוקטורט      כל התחומים מורה שיש לו קביעות בהיקף של חצי משרה ומעלה ואשר הצעת המחקר שלו אושרה כ"ח באייר תשע"ה- 17/5/15

משרד החינוך

השתתפות בשכר לימוד

כל התחומים

מורים במכללות הלומדים לתואר שני ושלישי

אמצע חודש מאי

קרן ליידי דייויס

The Lady Davis Fellowship Trust

Post Doctorate  Researchers

מדיסציפלינה באוניברסיטה העברית

פוסט-דוקטורט מחו"ל או ישראלים הלומדים בחו"ל.

*שקבלו דוקטורט לא לפני התאריך 1 אוקטובר 2005.

**נדיר שיתנו מלגה למועמדים שקבלו את הדוקטורט מאוניברסיטה העברית ורוצים להמשיך מיד עם פוסט-דוקטורט. צריך לצור קשר עם משרדי הקרן.

*** חובה להשיג חסות ממרצה באוניברסיטה העברית.

31 בדצמבר של כל שנה

הקרן הלאומית למדע

מענק מחקר אישי

מדעי הרוח והחברה

 

חוקרים בארץ בעלי תואר שלישי באמצעות הרשות למחקר ולפיתוח של מוסדם, או באמצעות גוףמוסדי מקביל, העונים לאחד מן הקריטריונים האלה.

 

חברים בסגל האקדמי באוניברסיטאות או במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, המוכרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ; או חוקרים שיהיו בעלימינוי אקדמי בשנה האקדמית הקרובה במוסדות הרשאים להגיש בקשות.

1 נובמבר

 של כל שנה

מכון מופ"ת

מחקר גישוש

מחקר קבוצתי

מחקרים בנושאים רלוונטיים להכשרת מורים ובנושאים דיסציפלינאריים

סגל מורים במכללות להכשרת עובדי הוראה.

1 בספטמבר של כל שנה

מחקר שנתי (ייעודי)

מחקר קבוצתי

מחקרים בנושאים רלוונטיים להכשרת מורים ובנושאים דיסציפלינאריים

סגל מורים במכללות להכשרת עובדי הוראה

1 בינואר

 של כל שנה

סכוליון

מלגות מנדל ? הוראה ומחקר

לפוסט דוקטורט

תש"ע- תשע"ב

2009-2012

*מלגה ל 3 שנים למחקר + תפקיד מרצה באוניברסיטה העברית בקורס שנתי (2 ש"ש).

קיימת אפשרות לקבלת המלגה למשך שנה או שנתיים בלבד.

חברה ותרבות יהודית

חוקרים צעירים מצטיינים שקבלו לא מכבר תואר דוקטור.

* מועמדים שטרם קבלו את התואר יוכלו להתמודד, מותנה בכך שיגישו את עבודת הדוקטור ויקבלו את התואר עד 1 באפריל של השנה הקרובה.

29 נובמבר

 של כל שנה

מלגות לדוקטורנטים

העמותה לזכרו של פרופ' שלמה פינס ז"ל

פרס פינס

תולדות הפילוסופיה

- תולדות המדע בעת העתיקה ובימי הביניים

- תולדות הדתות והמחשבה הדתית (יהדות, נצרות, אסלאם ודתות הודו ואירן)

בעלי תואר דוקטור (או שהגישו את עבודת הדוקטור בעת הגשת המועמדות) ושעבודתם אושרה בחמש שנים האחרונות

אנשים בעלי משרה תקנית באחת האוניברסיטאות לא יוכלו לקבל את הפרס.

עדיפות תינתן למועמדים מהאוניברסיטה העברית. על מועמדים מאוניברסיטאות אחרות להיות בעלי זיקה לאוניברסיטה העברית בעת הגשת הבקשה, או לציין מה תהיה הזיקה שלהם לאוניברסיטה העברית אם יקבלו את הפרס).

29 מרץ

של כל שנה

מכון ון ליר בירושלים

The Van Leer Jerusalem Institute

Polonsky Postdoctoral Fellowships

מדעי הרוח והחברה

מלגה לפוסט דוקטורט

יישקלו גם מועמדים ללא דוקטורט בתחומים בהם הדוקטורט אינו תנאי מוקדם להתקדמות בקריירה.

.

20 אפריל

של כל שנה

אוניברסיטה העברית בירושלים

לאה גולדברג

מדעי הרוח

דוקטורנטים שלב ב' בכל תחומי מדעי הרוח ומכל האוניברסיטאות בארץ.

 

הקרן הלאומית למדע

סיוע בתקציב הוצאה לאור של ספרים שהם פירות של מחקר

מדעי הרוח

חוקרים בעלי תואר Ph.d . שהם חברי סגל באחד המוסדות הרשאים להגיש בקשות לקרן הלאומית למדע.