מכון מופת - המכללה האקדמית הרצוג
       

Font Size

Cpanel

מכון מופת

מכון מופת

 

 
מכון מופ"ת הוא מכון בין-מכללתי למחקר ופיתוח. המכון מעמיד לרשות מורי המכללות עזרים שונים ומעודד מחקרים בתחומי ההוראה של המכללה. למכון רשות מחקר בין-מכללתית  תומכת במחקרים משני סוגים: מחקרי גישוש ומחקר ייעודי מקיף.
 
מחקר הגישוש מהווה שלב הכנה לביצוע המחקר המקיף. בהצעה לביצוע מחקר גישוש יש לכלול את הפרטים האלה: פרטים אישיים (שם ותואר מגיש ההצעה, שם המכללה שבה הוא עובד, תפקידו במכללה) ופרטי המחקר המוצע (נושא המחקר וחשיבותו, רקע עיוני קצר, שאלות המחקר, מתודולוגיה, פירוט התקציב הדרוש והסבר על הקשר בין מחקר הגישוש המוצע לבין המחקר הייעודי המתוכנן בעקבותיו). היקף ההצעה הוא 4-5 עמודים, וסכום התמיכה 2000-4000 ש"ח.
את הצעות יש להגיש לרשות המחקר הבין-מכללתית עד 27 בנובמבר בכל שנה.
המחקר הייעודי (שנתי): הוא מחקר מקיף המתבצע לאורך שנה.
ועדת המחקר הבין-מכללתית תומכת במחקרים שעורכים חברי הסגל המורים ובהערכה של תוכניות פיתוח ויוזמות חינוכיות במוסדות להכשרת מורים וקוראת למורים במכללות להרחיב את פעילותכם המחקרית ולהגיש הצעות מחקר להערכה.
הוועדה דנה בהצעות הקשורות במחקרים בהכשרת כוח אדם להוראה, בהערכת יוזמות חינוכיות ובמחקרים בתחומים הדיסציפלינאריים הנלמדים במכללות.
הסיוע ניתן בתמיכת האגף להכשרת עובדי הוראה על ידי הקצאת שעות שבועיות ו/או על ידי השתתפות בהוצאות הכרוכות בעריכת המחקר.
את ההצעות לביצוע מחקר שנתי ניתן להגיש מתאריך 1 בספטמבר בכל שנה ועד 1 בינואר שלאחריו. בשנה זו מא' באלול תשס"ח (1 בספטמבר 2008) ועד תאריך ה' בטבת תשס"ט (1 בינואר  (2009הערכת ההצעות תחל עם סיום פרק זמן זה.
יש להגיש את ההצעה על פי חוברת הנחיות להגשת הצעת מחקר.
מצגת בנושא הגשת הצעות
בנוסף: קבוצות עניין במחקר איכותני (בתחומי החינוך, פסיכולוגיה וכיו"ב).