מחקרים בשיתוף רשות המחקר - המכללה האקדמית הרצוג
       

Font Size

Cpanel

מחקרים בשיתוף רשות המחקר

מחקרים בשיתוף מכון המחקר

 

 

פירושו של רמב"ן על התורה נכתב בספרד אך עודכן והורחב על ידיו לאחר שהגיע לארץ ישראל. הוספות רבות אלה שנתחדשו בין היתר לאור גילויים חדשים שגילה המחבר עם בואו לארץ מתועדות ברשימות בכתבי יד אך מאמר חלוצי של ד"ר מרדכי סבתו גילה שמלבדם ניתן לזהות גם הוספות אחרות לאור השוואת כתבי יד מוקדמים של הפירוש עם כתבי יד מאוחרים יותר. מחקרם של פרופ' עופר וד"ר יעקבס ממכללת הרצוג ומאוניברסיטת בר אילן בוחן את עדי הנוסח השונים של הפירוש במטרה להעמיד לפני הלומד והחוקר מהדורה מלאה ומוערת של הוספותיו של הרמב"ן לפירושו בארץ ישראל והמניעים להוספותיו. המחקר נעשה בתמיכה של הקרן הלאומית למדעים (ISF).
 

עדכון ספר האגדה - בראשות פרופ' אביגדור שנאן

קבוצה של תלמידות ותלמידים מתקדמים מהמכללה נוטלת חלק בפרוייקט של הוצאה חדשה, מעודכנת וממוחשבת של ספר האגדה. הפרוייקט מובל על ידי פרופ' אביגדור שנאן וממומן על ידי קרן אביחי.
במסגרת הפרוייקט עובר כל קטע בספר האגדה הגהה, בדיקת נוסח, השלמת מראי מקום, תיוג המקורות (במקרה של מקורות מעובדים או מתורגמים) ובעיקר עדכון של ההערות והפירוש התמציתי הקיימים במהדורה המקורית. כל החיבור הוקלד ונוקד מחדש ויהיה זמין למשתמש גם לצורך חיפוש ממוחשב.
קבוצת עוזרי המחקר של המכללה פועלת במסגרת רשות המחקר של המכללה ומרוכזת על ידי איילת צביאל. במקביל פועלת קבוצה נוספת של תלמידים מתקדמים מהאוניברסיטה העברית.