המכללה האקדמית הרצוג - גישה למאגרי המידע מרחוק
       

Font Size

Cpanel

גישה למאגרי המידע מרחוק

הגישה למאגרי מידע אפשרית לתלמידים פעילים בלבד.
במידה והגישה נדחית – נא להוסיף 0 לפני מספר תעודת הזהות.