קורסים מרוכזים גברים - המכללה האקדמית הרצוג
       

Font Size

Cpanel

HZ-acc-readmore

 

HZ-acc-readmore

HZ-acc-readmore

HZ-acc-readmore

       תוכנית הלימודים לגברים

קורסים מרוכזים תשע"ד

 
 
 

נושאי הקורסים

מועדי הקורסים

מספר הקורס

סתיו - חורף תשע"ד

הדרכה ביבליוגרפית בתנ"ך

י"א-י"ג בתשרי 17-15 בספטמבר

260006

הדרכה ביבליוגרפית בתורה שבעל פה

כ"ז-כ"ט בתשרי (3-1 באוקטובר)

2800045

מדידה והערכה בחינוך

כ"ז-כ"ט בתשרי (3-1 באוקטובר)

9001294-5

סטטיסטיקה

כ"ז-כ"ט בתשרי (3-1 באוקטובר)

900013-6

קורס מד"א מקוון - היום המעשי

ז' בשבט (8 בינואר)

9001275-1

תקופת ניסן

הדרכה ביבליוגרפית בתורה שבעל פה

ז', ט', י' בניסן (7, 10-9 באפריל)

2800045-1

מדידה והערכה בחינוך

ז', ט', י' בניסן (7, 10-9 באפריל)

9001294-4

סטטיסטיקה

ז', ט', י' בניסן (7, 10-9 באפריל)

900013

חופשת הקיץ

הדרכה ביבליוגרפית בלשון

ט"ז, י"ח, י"ט בתמוז (14, 17-16 ביולי)

0320011

מדידה והערכה בחינוך

ט"ז, י"ח, י"ט בתמוז (14, 17-16 ביולי)

9001294-2

סטטיסטיקה

ט"ז, י"ח, י"ט בתמוז (14, 17-16 ביולי)

900013-9

הדרכה ביבליוגרפית בתנ"ך

כ"ג-כ"ה בתמוז (23-21 ביולי)

260006-2

הדרכה ביבליוגרפית בתורה שבעל פה

כ"ג-כ"ה בתמוז (23-21 ביולי)

2800045-2

אנגלית מתקדמים (7 ימים)

ט', י"א, ט"ז, י"ח, י"ט, כ"ג, כ"ד בתמוז

(7, 9, 14, 16, 17, 21, 22 ביולי)

9001296-1

אנגלית טרום מתקדמים (12 יום)

ט', י"א, ט"ז, י"ח-י"ט, כ"ג-כ"ו בתמוז, א'-ג' באב

(7, 9, 14, 16, 17, 24-21, 30-28 ביולי)

9001296-2

אלול תשע"ד

מדידה והערכה בחינוך

כ"ו-כ"ח באלול (23-21 בספטמבר)

9001294

קורס עזרה ראשונה (מד"א)

כ"ב- כ"ג, כ"ו-כ"ז, באלול

(28, 29 באוגוסט, 2-1 בספטמבר)

9001275-2

הדרכה ביבליוגרפית בתנ"ך

ימי ראשון: ה' י"ב, י"ט באלול 

(31 באוגוסט , 7, 14 בספטמבר)

260006-3

סטטיסטיקה

ימי ראשון: ה' י"ב, י"ט באלול 

(31 באוגוסט , 7, 14 בספטמבר)

900013-7

מכינה באנגלית

כ', כ"ב- כ"ג, כ"ו-כ"ח באלול

(15, 18-17, 23-21  בספטמבר)

900100-3

קורס מד"א מקוון - היום המעשי

 כ"ז באלול (22 בספטמבר)

900127-5