המכללה האקדמית הרצוג - המכללה האקדמית הרצוג
       

Font Size

Cpanel

תכנית להכשרת מדריכי טיולים

תכנית להכשרת מדריכי טיולים במערכת החינוך - תשע"ח

קורס קיץ מרוכז מיום ראשון ט"ו בתמוז תשע"ז  9.7.17  עד יום חמישי כ"ג אלול תשע"ז  14.9.17
(בסיוע הקרן להכוונת חיילים משוחררים)

 לצד התכנית האקדמית להכשרת מורים בלימודי ארץ ישראל, מציע החוג ללימודי ארץ ישראל תכנית חוץ אקדמית להכשרת מדריכי טיולים במערכת החינוך (בעבר: "תן תקן").

זוהי הכשרה המתקיימת בקמפוס המכללה בהיכל שלמה בירושלים. סגל ההוראה בקורס ברובו הינו סגל ההוראה בחוג ללימודי ארץ ישראל.

המשתתפים בהכשרה זו, זכאים להכרה של 7-8 נקודות זיכוי בלימודי התואר הראשון במסלול ההתמחות בלימודי ארץ ישראל, במידה וימשיכו לימודיהם במסלול האקדמי.

ההכשרות האזוריות המתקיימות במסגרת הקורס השנתי:

 • שפלת יהודה הרי יהודה והשומרון
 • מתחלפים במחזור תלת שנתי: שרון ומישור החוף הדרומי, או כרמל וחופו, או ירושלים.

מבנה התכנית

תכנית הלימודים כוללת  ארבעה צירי התמחות:

 • ציר מיומנות השדה (שדאות, ניווטים, לילה וכו')
 • הציר הדיציפלינרי (גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה, חי, צומח ואקולוגיה, היסטוריה וארכיאולוגיה0., תנ"ך וספרות חז"ל, עדות ודתות בא"י.
 • ציר חינוך והדרכה: "הפדגוגיה של השדה"
 • ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה (קורס מגישי ע"ר בהיקף של 30 שעות)

הלימודים יתקיימו בימי רביעי, במשך שנת לימודים אקדמית אחת.

הלימודים העיוניים בין השעות 9:00- 18:00

הסיורים בין השעות 8:00- 20:00

סך כל המפגשים: 44 , בהיקף מצטבר של 436 שעות

מפגשים החורגים במועדם מימי רביעי:

"קמפוס שדה" ע"ש טימי בן יוסף, הכולל ארבעה ימים, מתוכם שלושה ימי שדה רצופים וביניהם לינות שטח.

קמפוס אזורי בסוף הקורס מיום ראשון עד יום שישי (בשנה בה מתקיים קמפוס שרון ומישור החוף, המסגרת אקסטרנית, עם פיזור בסוף כל יום. בשנה בה מתקיים קמפוס כרמל, תהיה לינה בחלק מימי הקמפוס)

קמפוסים איזוריים: שפלת יהודה המוטמע במהלך הקורס, ובסוף הקורס - קמפוס נוסף בימים רצופים ללא לינה.

צוות התכנית

ד"ר דורון שר אבי - מנהל התכנית (ראש החוג ללימודי ארץ ישראל),מרצה ומדריך מנוסה הן בתחום האקדמי והן בתחום הכשרת מדריכי טיולים.
ישורון פישר - רכז הקורס - מדריך בעל ניסיון רב בקורסים להכשרת מדריכים ובשטח.

רינה ישר יצחק - רכזת ביצוע הכשרות מדריכים

על צוות ההוראה נמנים:

ד"ר דורון שר-אביישורון פישראביחי בנימיני, ד"ר איל דוידסוןד"ר עודד לאוב, ד"ר ירון עובדיה, הרב נועם פרל, אפרת נתן, שלמה בוסקילה, אוריה גולן, יוני שטרן, ועוד.


מועדים במהלך הקורס

הלימודים יתקיימו בימי רביעי בקמפוס היכל שלמה, המלך ג'ורג' 58 ירושלים

קורס תשע"ח יפתח אי"ה בי"ט במרחשוון תשע"ח, 8.11.17 ויסתיים בכ'ט באב תשע"ח

10.8.18

קמפוס טימי יתקיים בין התאריכים 14-16.11.17, כה' - כז' חשוון תשע"ח. הלינה בשטח!

קורס עזרה ראשונה יתקיים בין התאריכים 20-21.12.17, ב'-ג' טבת תשע"ח.

קמפוס ירושלים יתקיים בין התאריכים 15-27.7.18 ג''-טו' אב תשע"ח.

תהליך ההסמכה

תהליך ההסמכה הנו רב שלבי כדלהלן:

שלב א'מסיימי התכנית שיעמדו בכל חובותיהם כולל מבחן חיצוני של מנהלת הטיולים יהיו זכאים לקבל היתר הדרכה במערכת החינוך.

שלב ב': המשך ההכשרה במהלך שנתיים עד 4 שנים - בהן המדריך עובר היכרות עם 3 אזורי טיול נוספים. בוגרי שלב ב' זכאים לקבל 'היתר הדרכה למדריך טיולים מוסמך במערכת החינוך'.

שלב זה הנו חובה ויסתיים לא יאוחר מתום 4 שנות הדרכה (חידוש הסמכה אחד).

שלבג': שלב בחירה, המשך ההכשרה ב-5 אזורי טיולים נוספים בהתאם לבחירת המדריך.

מסיימי שלב זה זכאים לקבל היתר הדרכה כ-'מדריך טיולים ארצי במערכת החינוך'.

תנאי קבלה

 • בוגדי שירות צבאי/לאומי מלא
 • ראיון אישי
 • תעודת בגרות
 • סדנת מיון קבוצתית
 • אישור משטרת ישראל לעבודה עם בני נוער
 • בחינת סף בידיעת הארץ
 • אישור רפואי
 • גיל 21 ומעלה

  משתתפי התוכנית יתחייבו לעמוד בתקנון שילווה את התוכנית.

הכרה בלימודים

לסטודנט אשר יעמוד בכל דרישות הקורס ויסיימו בהצלחה, תינתן הכרה (קרדיטציה) לחלק משעות הלימוד בתכנית במסגרת לימודיו בחוג ללימודי ארץ ישראל.

מחיר

מחיר מלא לקורס - 8,500 ש"ח

לתלמידי המכללה ולבוגריה - 250 ש"ח הנחה

 
 

טופס הרשמה