עבודה מעשית - המכללה האקדמית הרצוג
       

Font Size

Cpanel

עבודה מעשית

 
 
392a 9260
מערכת ההכשרה המעשית מפגישה את תלמידי המכללה ותלמידותיה עם עולמה המעשי של ההוראה. במהלך ההכשרה יכירו התלמידים את מערכת החינוך: מסגרות לימוד, תכניות לימודים ואוכלוסיות תלמידים שונות. ההכשרה מתנהלת בהנחייתו של מדריך פדגוגי (מד"פ)  המלווה באופן צמוד את תהליך ההכשרה.
יום ההכשרה המעשית ידרוש ממך לפנות לו בוקר עד שני בקרים במהלך שבוע הלימודים, במשך שתיים או שלוש משנות לימודיך במכללה.
 

לבדיקת המערכת האישית שלך בהכשרה המעשית – אנא לחצ/י על חוגי הלימוד הרלוונטיים (בתוך המסגרת):

 

חוג ראשון

חוג שני

קמפוסUncheck

 
* שינויים בתכנית ההכשרה המעשית לסטודנטים בתכנית רג"ב

ראשון, 10 אפריל 2016 12:28

תקשורת ואחד מהחוגים הבאים: תנ"ך,תושב"ע,מחשבת ישראל,לשון,ספרות,היסטוריה,לימודי א"י,ואזרחות נשים

ראשון, 08 מאי 2016 07:37

תקשורת ואחד מהחוגים הבאים: תנ"ך,תושב"ע,מחשבת ישראל,לשון,ספרות,היסטוריה,לימודי א"י,ואזרחות נשים

ראשון, 11 ספטמבר 2016 13:20

גיאוגרפיה ואחד מהחוגים הבאים: תנ"ך,תושב"ע,מחשבת ישראל,לשון,ספרות,היסטוריה,לימודי א"י,אזרחות גברים

שישי, 06 מאי 2016 07:19

חינוך מיוחד ואחד מהחוגים הבאים: תנ"ך,תושב"ע,מחשבת ישראל,לשון,ספרות,היסטוריה,לימודי א"י,אזרחות גברים

ראשון, 08 מאי 2016 07:43

חינוך מיוחד ואחד מהחוגים הבאים: תנ"ך,תושב"ע,מחשבת ישראל,לשון,ספרות,היסטוריה,לימודי א"י,ואזרחות גברים

שלישי, 12 אפריל 2016 11:29

חינוך מיוחד ואחד מהחוגים הבאים: תנ"ך,תושב"ע,מחשבת ישראל,לשון,ספרות,היסטוריה,לימודי א"י,ואזרחות נשים

ראשון, 08 מאי 2016 07:46

חינוך מיוחד ואחד מהחוגים הבאים: תנ"ך, תושב"ע, מחשבת ישראל,לשון, ספרות,היסטוריה,לימודי א"י,אזרחות נשים

ראשון, 08 מאי 2016 08:08

גיאוגרפיה ואחד מהחוגים הבאים: תנ"ך,תושב"ע,מחשבת ישראל,לשון, ספרות,היסטוריה, לימודי א"י, אזרחות נשים

שלישי, 12 אפריל 2016 11:31

גיאוגרפיה ואחד מהחוגים הבאים: תנ"ך,תושב"ע,מחשבת ישראל,לשון,ספרות,היסטוריה,לימודי א"י,ואזרחות נשים

ראשון, 08 מאי 2016 12:20

אנגלית ואחד מהחוגים הבאים: תנ"ך,תושב"ע, מחשבת ישראל,לשון, ספרות,היסטוריה,לימודי א"י,אזרחות נשים

שלישי, 12 אפריל 2016 11:32

אנגלית ואחד מהחוגים הבאים: תנ"ך,תושב"ע,מחשבת ישראל,לשון,ספרות,היסטוריה,לימודי א"י,אזרחות נשים

ראשון, 08 מאי 2016 10:52

מתמטיקה ואחד מהחוגים הבאים: תנ"ך, תושב"ע, מחשבת ישראל,לשון,ספרות,היסטוריה,לימודי א"י, אזרחות נשים

ראשון, 11 יוני 2017 10:39

אזרחות ומתמטיקה נשים

שלישי, 12 אפריל 2016 11:34

מתמטיקה ואחד מהחוגים הבאים: תנ"ך,תושב"ע,מחשבת ישראל,לשון,ספרות,היסטוריה,לימודי א"י,ואזרחות נשים

שישי, 06 מאי 2016 07:36

אחד מהחוגים הבאים: תנ"ך,תושב"ע,מחשבת ישראל,לשון,ספרות,היסטוריה,לימודי א"י,ואזרחות ואנגלית גברים

ראשון, 17 אפריל 2016 13:48

אנגלית ואחד מהחוגים הבאים: תנ"ך,תושב"ע,מחשבת ישראל,לשון,ספרות,היסטוריה,לימודי א"י,ואזרחות גברים

ראשון, 08 מאי 2016 07:35

תקשורת ואחד מהחוגים הבאים: תנ"ך,תושב"ע,מחשבת ישראל,לשון,ספרות,היסטוריה,לימודי א"י,ואזרחות גברים

ראשון, 17 אפריל 2016 13:55

תקשורת ואחד מהחוגים הבאים: תנ"ך,תושב"ע,מחשבת ישראל,לשון,ספרות,היסטוריה,לימודי א"י,ואזרחות גברים

ראשון, 08 מאי 2016 08:06

גיאורגרפיה ואחד מהחוגים הבאים: תנ"ך,תושב"ע, מחשבת ישראל, לשון, ספרות,היסטוריה,לימודי א"י, אזרחות גברים

ראשון, 17 אפריל 2016 14:15

גיאורגרפיה ואחד מהחוגים הבאים: תנ"ך,תושב"ע,מחשבת ישראל,לשון,ספרות,היסטוריה,לימודי א"י,אזרחות גברים

ראשון, 17 אפריל 2016 14:24

שילוב בין חוגים:אזרחות תנ"ך, תושב"ע,מחשבת ישראל,לשון, ספרות,היסטוריה,לימודי א"ינשים

ראשון, 17 אפריל 2016 14:54

שילוב בין חוגים: אזרחות, תושב"ע, תנ"ך, מחשבת ישראל,לשון, ספרות, היסטוריה, לימודי א"י, גברים

ראשון, 17 אפריל 2016 15:28

תקשורת + גיאוגרפיה נשים

ראשון, 17 אפריל 2016 15:31

תקשורת + חינוך מיוחד נשים

ראשון, 17 אפריל 2016 15:33

תקשורת + אנגלית נשים

שלישי, 19 אפריל 2016 07:44

מתמטיקה + מדעי המחשב נשים

שלישי, 19 אפריל 2016 07:46

מתמטיקה + חינוך מיוחד נשים

חמישי, 21 אפריל 2016 08:43

מתמטיקה + גיאוגרפיה נשים

חמישי, 21 אפריל 2016 08:45

מתמטיקה + אנגלית נשים

חמישי, 21 אפריל 2016 08:47

מדעי הטבע נשים

חמישי, 21 אפריל 2016 08:49

חינוך מיוחד + גיאוגרפיה נשים

חמישי, 21 אפריל 2016 08:50

אנגלית + חינוך מיוחד נשים

חמישי, 21 אפריל 2016 08:52

אנגלית + גיאוגרפיה נשים

חמישי, 21 אפריל 2016 08:53

תקשורת + גיאוגרפיה גברים

ראשון, 01 מאי 2016 06:45

מתמטיקה + גיאוגרפיה גברים

ראשון, 01 מאי 2016 06:47

מדעי הטבע גברים

ראשון, 01 מאי 2016 07:01

תקשורת + אנגלית גברים

ראשון, 01 מאי 2016 07:02

תקשורת + מתמטיקה גברים

ראשון, 01 מאי 2016 07:06

מתמטיקה + מדעי המחשב גברים

ראשון, 01 מאי 2016 07:08

אנגלית + חינוך מיוחד גברים

ראשון, 01 מאי 2016 07:09

מתמטיקה + חינוך מיוחד גברים

ראשון, 01 מאי 2016 07:11

תקשורת + חינוך מיוחד גברים

ראשון, 01 מאי 2016 07:12

מתמטיקה + אנגלית גברים

ראשון, 01 מאי 2016 07:14

אנגלית + גיאוגרפיה גברים

ראשון, 01 מאי 2016 07:16

חינוך מיוחד + גיאוגרפיה גברים

ראשון, 08 מאי 2016 10:59

תקשורת + מתמטיקה נשים